چشم انداز


شرکت سالی درب در نظر دارد در افق  1404  شرکتی سرآمد در عرصه تولید وحصولات امنیتی (درب) درایران و منطقه خاورمیانه به عنوان شرکتی پیشرو ومنطبق با استاندارهای بین الملی باشد . همچنین با نگاه به حفظ محیط زیست و ارتقاء سطح کیفی امنیت و همگام با اخرین دستاوردهای تکنولوژی در این عرصه جایگاه خود را تثبت کند .

دی ان ان